Nowe samoloty wojskowe w Polsce

f16

Historia rozpoczęcia stosowania sił powietrznych w Polsce sięga początku dwudziestego wieku. Samoloty, którymi posługiwano się w owym czasie nie miały zbyt wiele możliwości i raczej były prototypami. Z czasem oczywiście wraz z rozwojem techniki jak i nauki zaczęły się również rozwijać siły powietrzne.

W dzisiejszym świcie Polska posiada bardzo wiele nowoczesnych samolotów, które znacznie zwiększają siłę wojska. Przykładowo niedawno do wojska polskiego dołączyły samoloty zwane C-295M, które pełnią funkcję transportową. Do najpopularniejszych należą również TS-11 Iskra, 130 Orlik oraz M28; są to samoloty wyprodukowane w Polsce. Siły powietrzne nadal się rozwijają i opierają się również na maszynach obcego pochodzenia.

01.01.2013. 12:24

Siły powietrzne w Polsce

Siły powietrzne w Polsce mają swój początek od okresu końca pierwszej wojny światowej, a zatem jest to czas przypadający na początek XX wieku. Jeszcze do niedawna nosiły one nazwę Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej. Historia ta jest bardzo obszerna; siły powietrzne ulegały bardzo szybkiemu rozrostowi oraz wzbogacały się technicznie.

Na rzecz lotnictwa powstawały także nowe szkoły oraz instytucje mające na celu kształcenie przyszłych dowódców oraz pilotów. W dzisiejszym czasie nasze samoloty bojowe są bardzo wysoko rozwinięte pod względem technicznym. Zostały one nawet podzielone na przeróżne kategorie, które ściśle są związane z ich przeznaczeniem. Pomogły one w znacznym stopniu zdobyć Polakom nie jedno zwycięstwo.

29.12.2012. 10:08

Samoloty wojskowe na świecie

f166

Samoloty były używane do celów wojskowych już wiele lat wstecz. Zapoczątkowanie sił powietrznych przypada na początek dwudziestego wieku. Miały one naprawdę wielkie znaczenie podczas pierwszej i drugiej wojny światowej oraz w okresach innych bitew. Przynosiły nie rzadko wielu armią zwycięstwo.

Na świcie istnieje kilka krajów, które znane są ze swoich wspaniałych samolotów wojskowych. Należą do nich przede wszystkim stany Zjednoczone oraz Japonia, których siły powietrzne zawsze były na wysokim poziomie i nadal go utrzymują. Polska również posiada autorskie samoloty. Nie warto zapominać o Włoszech, Rosji, Francji, Niemczech, Austrii oraz Węgrach. Każdy z tych krajów posiada własnej produkcji samolot.

28.12.2012. 17:32