Woda jest najważniejszym elementem podtrzymującym życie na Ziemi. Bez niej nie byłoby życia, nie byłoby również nas. Niestety nie każda woda nadaje się do spożycia przez człowieka. Oprócz zanieczyszczeń mogą występować w niej również bakterie, wirusy, związki ciężkich metali czy pasożyty. Często usunięcie ich za pomocą zwykłych technologii filtrowania nie jest możliwe, dlatego w tym celu powstały technologie wykorzystujące utlenianie ozonem do uzdatniania wody pitnej.

Ozon jest naturalnie występującym gazem (w górnej warstwie atmosfery tworzy warstwę ozonową, która chroni nas przed szkodliwym działaniem promieniowania ultrafioletowego), więc jego działanie jest przyjazne dla środowiska i przede wszystkim dla ludzi. Gaz ten przez utlenianie niszczy wszystkie szkodliwe substancje, barwniki, zapachy, bakterie, wirusy i inne mikroorganizmy, nie tworząc przy okazji żadnych ubocznych związków chemicznych. Po prostu po jakimś czasie powraca do postaci tlenu. To sprawia, że jest najsilniejszym środkiem dezynfekującym na świecie.

Ozonowanie wody pitnej może być prowadzone na różnych etapach. Jeśli są dwa, przeprowadza się ozonowanie wstępne – tuż po pobraniu wody ze zbiornika – i ozonowanie zasadnicze, które ma miejsce już po przefiltrowaniu wody, a przed filtracją piaskową. Można jednak poprzestać na samym filtrowaniu zasadniczym. Później woda trafia do zbiornika z węglem aktywnym, który zabija ozon – jeśli trafiłby to kranów, mógłby być niebezpieczny dla ludzi.

Jakie są zalety ozonowania zasadniczego wody?

Przede wszystkim to wyeliminowanie wszelkich bakterii, grzybów, wirusów i innych drobnoustrojów, co w znacznym stopniu redukuje konieczność użycia chloru do dezynfekcji. Ponadto w wyniku ozonowania nie powstają haloformy ani żadne inne efekty uboczne szkodliwe dla ludzi lub środowiska. Użycie ozonu zamiast dużej ilości chloru sprawia również, że zdecydowanie poprawia się smak i zapach wody.

Jak wytwarzany jest ozon?

Do wytworzenia tego gazu specjalne generatory ozonu, które za pomocą małego, cichego wyładowania elektrycznego rozbijają cząsteczki tlenu na atomy, z których tworzy się ozon, czyli trzyatomowa cząsteczka – O3. Gaz, który nie został wykorzystany zostaje przekształcony ponownie w tlen i usunięty lub pozostawiony do ponownego wykorzystania. Generator pobiera bowiem tlen z powietrza.

Instalacje filtrujące i ozonujące wodę można zamówić i dopasować pod własne wymagania. Możliwe jest ustawienie mocy generatorów oraz ilości wytwarzanego ozonu, w zależności od potrzeb.